ای سی ام کار تازه وارد

در این وبلاگ مطالبی در مورد برخی الگوریتم ها و راهنمایی برای حل سوالات ارائه می گردد

ای سی ام کار تازه وارد

در این وبلاگ مطالبی در مورد برخی الگوریتم ها و راهنمایی برای حل سوالات ارائه می گردد

۱۵ مطلب با موضوع «راهنمایی برای حل سوالات :: SGU» ثبت شده است

لینک سوال


مفهوم سوال

سوال میگه m امین روز از ماه n ام از سال 2001 چند شنبه است؟


حل

۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۱ ۰۲ دی ۹۳ ، ۱۸:۳۲
رضا حسینی آشتیانی

لینک سوال


مفهوم سوال

سوال میگه ما N تا شهر داریم و می خوایم یه مرکز تلویزیون بسازیم که به همه شهرها خدمت رسانی کنه.

شهرها همه روی یک خط مستقیم واقع شدند. مختصات هر شهر و جمعیت شون رو داریم.

میزان نارضایتی مردم شهر i رو حاصلضرب جمعیت شهر در فاصله شهر تا مرکز تلویزیون تعریف می کنیم.

میزان نارضایتی کل، مجموع نارضایتی همه شهرهاست.

سوال از ما می خواد که یه نقطه رو برای مرکز تلویزیون انتخاب کنیم که میزان نارضایتی مینیمم باشه.

N < 15000


حل

۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ دی ۹۳ ، ۱۸:۱۸
رضا حسینی آشتیانی

لینک سوال


مفهوم سوال

سوال میگه یه عدد X بهتون میدیم و شما باید عددی صحیحی رو پیدا کنید که مربعش از X بزرگتر نباشه.

به عبارت دیگه سوال جزء صحیح (sqrt(X رو از ما می خواد.

X < 101000


حل

۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ دی ۹۳ ، ۱۷:۲۰
رضا حسینی آشتیانی

لینک سوال


مفهوم سوال

سوال یه بازی دو نفره معرفی می کنه به این شکل:

یه صفحه N*N داریم و انگشت نفر اول روی خونه (1,1) این جدول قرار داره.

تو هر دور نفر دوم یه عدد مثل K اعلام می کنه و نفر اول باید دقیقا K بار انگشت خودش رو حرکت بده. تو هر حرکت فقط می تونه به یکی از 4 خونه همسایه که هنوز حذف نشدند بره.

بعد از انجام حرکت توسط نفر اول، نفر دوم باید حداقل 1 خونه از جدول رو حذف کنه، به شرطی که انگشت نفر اول اونجا نباشه.


سوال به ما N رو میده و می خواد به عنوان نفر دوم یه استراتژی ارائه کنیم که در آخر فقط 1 خونه باقی مونده باشه.

N < 100 و N <= K < 300


حل

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ دی ۹۳ ، ۱۵:۲۰
رضا حسینی آشتیانی

لینک سوال


مفهوم سوال

سوال میگه (d(n رو n + مجموع ارقام عدد n تعریف می کنیم .

عدد n رو یک سازنده عدد (d(n میگیم .

عددهایی که هیچ سازنده ای ندارند رو Self Number میگیم .

سوال به ما لیستی شامل k اندیس رو میده و self number متناظر با اندیس هارو از ما می خواد .

N < 107 و k < 5000


حل

۲ نظر موافقین ۲ مخالفین ۱ ۱۱ فروردين ۹۳ ، ۰۰:۱۰
رضا حسینی آشتیانی
لینک سوال

مفهوم سوال
سوال میگه یه N بهت میدم ، بگو چند تا عدد N رقمی وجود داره که اگر مربع بکنیش به 987654321 ختم میشه ؟
N < 106

حل
۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۰ فروردين ۹۳ ، ۲۳:۳۹
رضا حسینی آشتیانی
لینک سوال

مفهوم سوال
سوال به ما یه معادله به فرم a * x + b * y + c = 0 میده و از ما خواد ببینیم چند از جوابهای صیحی اون تو شرط x1 <= x <= x2 و  y1 <= y <= y2 صدق می کنند ؟

سوال به عنوان ورودی به ما a , b , c , x1 , x2 , y1 , y2 رو میده و از ما تعداد جوابهارو می خواد .
قدرمطلق همه اعداد کوچکتر از 108 است .

حل
۱ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۱۰ فروردين ۹۳ ، ۱۸:۳۷
رضا حسینی آشتیانی

لینک سوال


مفهوم سوال

تو این سوال باید ویترین یک گل فروشی رو طوری بچینیم که بیشترین زیبایی ممکن رو داشته باشه .

ویترین مغازه شامل F طبقه ( سطر ) و هر طبقه شامل V گلدانه .

گلدانها به طبقه چسبیده شدند ! همچنین هر گلدان حداکثر 1 دسته گل رو می تونه تو خودش جا بده .

F تا دسته گل داریم که به ترتیب از 1 , ... , F شماره گذاری شده اند .

سوال از ما می خواد طوری گلهارو بچینیم که گل شماره i سمت سمت چپ گل شماره j باشه . ( i < j )

سوال به ما میزان زیبایی هر گلدان رو میده و ماکزیمم زیبایی ممکن و چینش نهایی رو از ما می خواد .

F , V < 100


حل

۱ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۱۰ فروردين ۹۳ ، ۱۷:۲۳
رضا حسینی آشتیانی

لینک سوال


مفهوم سوال

شهری داریم که از یه سری خیابان و یه سری تقاطع تشکیل شده .

تو هر تقاطع یه چراغ نصب شده که با زمان بندی مشخص آبی و قرمز میشه .

از یک خیابان میشه گذر کرد اگر و تنها اگر چراغ دوسر اون زمان شروع حرکت هم رنگ باشند .

سوال از ما می خواد کوتاه ترین مسیر از نقطه ای به نقطه دیگه رو بدست بیارم .

به عنوان ورودی به ما وضعیت اولیه چراغ ها ( رنگ فعلی ، زمان باقیمونده از دوره فعلی و دوره زمانی هر رنگ از این چراغ ) ، وضعیت خیابان ها ، نقطه شروع و انتهای مسیر رو میده .

به عنوان خروجی اگر مسیری وجود داشت طول کوتاه ترین مسیر و همچنین یک مسیر دلخواه با طول کمینه رو از ما می خواد .


حل

۱ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۱۸ اسفند ۹۲ ، ۲۰:۱۸
رضا حسینی آشتیانی

لینک سوال


مفهوم سوال

سوال یه سری دومینو به ما میده و می خواد همه ی اونها رو طوری پشت سر هم بچینیم که عدد های مجاور در دومینو ها برابر باشه .

دومینو یک قطعه مستطیل شکل با ابعاد 2*1 فرض شده که روش 2 عدد بین 0 تا 6 نوشته شده .

ترتیب و جهت اصلی دومینو هارو داریم . همچنین می تونیم یه دومینو رو برعکس کنیم و بعد ازش استفاده کنیم .

به عنوان خروجی ترتیب و جهت نهایی دومینو ها یا No Solution رو از ما می خواد .


حل :

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۳ بهمن ۹۲ ، ۱۲:۵۵
رضا حسینی آشتیانی